Klätterutbildning för dig som vill instruktör, hjälpinstruktör alternativt klätterledare.

En längre utbildning, 10-30 dagar, för dig som siktar mot att nå en instruktörs nivå, bli klätterledare eller bli en mer kompetent klättrare. Utbildningsdagarna planeras in efter gemensamt samtal och sprids ut över några månader. En omfattande utbildning i vilket vi utformar programmet ihop. Du/ni kan själv besluta om ni enbart vill vara i Sverige eller även utomlands för att få internationell erfarenhet. Vi går igenom grunderna, tränar och utgår från Svenska Klätterförbundets normerade kurserna.

Vi har 30 års erfarenhet av utbildning, coaching och utformning av utbildningsplaner för såväl för enskild person som skolor och myndigheter. Detta alternativ är för dig som seriöst vill utbilda dig inom klättring under en längre period.

Auktoriserad instruktör
En man uppe på toppen av ett berg som sträcker ut sin hand till sin medklättrare.

Kursinformation

  • Boka tid för samtal och utformning av programmet du vill genomföra. En utbildning är som regel mellan 10-30 dagar och beroende på vad ditt mål är utforma vi gemensamt ditt program.
  • Kostnad per utbildningsdag är 4200:- inklusive moms.

Om

En längre utbildning, 10-30 dagar, för dig som siktar mot att nå en instruktörs nivå, bli klätterledare eller bli en mer kompetent klättrare. En omfattande utbildning i vilket vi utformar programmet ihop.

Auktoriserad Klippklätterinstruktör

Använd alltid auktoriserad instruktör. Att vara klippklätterinstruktör innebär att man gått igenom flera års utbildning, klättrat i ett flertal berg, blivit examinerad och håller sin licens uppdaterad. Rock climbing instructor är en internationell standard under UIAA vilken talar om nivån på instruktören. Så fråga efter en auktoriserad klippklätterinstruktör.

Sydsverige Guidebyrå,
Christian Persson

Närbild på rep som används vid klättring.
Två personer klättrar på ett berg med vatten och skog i bakgrunden.